ΚΙΜΩΝ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
Βιβλία
http://www.farantakis.gr/books.html

© 2011 ΚΙΜΩΝ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ

Η συγγραφική του δουλειά περιλαμβάνει επτά λογοτεχνικά έργα και μια εκπαιδευτική πραγματεία. Επεκτείνεται ακόμη σε δυο σειρές αγγλικών διδακτικών βιβλίων για σπουδαστές προχωρημένων επιπέδων.