ΚΙΜΩΝ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
Διδακτικά
http://www.farantakis.gr/didachtika.html

© 2011 ΚΙΜΩΝ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ

Break Through


Ένα αντιπροσωπευτικό βιβλίο μιας σειράς διδακτικών βιβλίων της Αγγλικής γλώσσας που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, πριν την αναδόμηση των tests Cambridge και Michigan.

 

Έτος Έκδοσης: 1977

Rizing up to fluency